البرز

استان البرز سی و یکمین استان ایران است.در جلسه ی هیئت دولت در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۸۸ لایحه ی تأسیس این استان تصویب و به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.در ادامه با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۸۹/۴/۷ استان البرز بطور رسمی شکل گرفت. در این طرح پیشنهادی کرج به عنوان مرکز استان درنظر گرفته شده‌است. این شهر در ۲۰ کیلومتری غرب تهران واقع است. نام این استان ازرشته‌کوه البرز گرفته شده‌است که بخش مهمی از آن از شمال این استان می‌گذرد. نتایج سرشماري سال 1390  حاکی از رشد 3/04 درصدي جمعیت استان می باشد. بخش مهمی از افزایش جمعیت استان مربوط به مهاجرت بین استانی است به طوریکه استان البرز در کنار استان‌هاي قم و قزوین داراي بالاترین نرخ مهاجرت برون استانی می باشد. این استان با وسعتی حدود 5142 کیلومترمربع در امتداد غربی کلان شهرتهران واقع شده است. شهرکرج با جمعیت 1/6 میلیون نفر ( 65 درصد از جمعیت استان)، پنجمین شهرپرجمعیت ایران پس از شهرهاي تهران، مشهد، اصفهان وتبریز بوده وعلاوه بر مرکزیت سیاسی استان، محور سیستم کسب وکاري دربرگیرندة استان البرز(و غرب منطقۀ کلان اقتصادي تهران بزرگ) است. عرضه و تقاضاي نیروي کار و تولید و مصرف کالا و خدمات در این استان تحت تأثیر مجاورت به تهران و کشش اشتغال و کسب وکار و نیز مصرف و زندگی مدرن شهري در آن بوده است. از یک سو توسعۀ ظرفیت‌هاي صنعتی و کشاورزي استان در چند دهۀ گذشته (و در نتیجه توسعه مهارت‌‌ها و نیروي کار صنعتی در استان) حاصل به صرفه بودن اقتصادي فعالیت‌هاي صنعتی به دلیل کشش بازار تهران بوده است. از سوي دیگر در سال‌هاي اخیر ارزانی نسبی مسکن (در مقایسه با تهران) و امکان رفت وآمد روزانه به تهران و منطقۀ اقتصادي غرب تهران، موجب سرریز شدن مهاجران از استان‌هاي دیگر به استان البرز و بخصوص شهر کرج شده است.

مزیت های منطقه

مزیت های منطقه

مزیت های استان  البرز با در نظرگرفتن شرایط و اوضاع اقلیمی و جغرافیایی در 3 بخش صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات به شرح زیر می باشد:

 • صنعت ومعدن
  1. ​​استقرار واحدهای بزرگ صنعتی دارای اهمیت ملی 
  2. وجود صنایع تبدیلی غذایی و بسته بندی با توان و رتبه بالا در سطح استان
  3. وجود صنایع فلزی، دارویی و شیمیایی متعدد در کشور 
  4. وجود بستر مناسب جهت ایجاد قطب سوم خودرو سازی کشور در شهرهای نظرآباد و اشتهارد 
  5. پتانسیل بالای استان به استفاده از پساب های صنعتی و غیرصنعتی برای تامین آب صنعت و سایر بخش ها
  6. وجود هشت شهرک صنعتی
  7. وجود نواحی پتانسیل دار معدنی
 • کشاورزی
  1. ​​مزیت نسبی در تولید گندم وجو
  2. مزیت نسبی در تولید محصولات باغی مثل سیب و انگور 
 • خدمات
  1. ​​مزیت نسبی در استفاده از بازار مصرف تهران به دلیل نزدیکی به پایتخت
  2. مزیت نسبی درجاذبه های گردشکری  غار یخ مراد و...

 

اولویت سرمایه گذاری صنعتی در بخش صنایع کوچک تبدیلی در استان 

1 - تبدیل ضایعات و زائدات کشتارگاهی ( پودر استخوان و ... )

2- فرآوری، قطعه بندی، بسته بندی و انجماد گوشت قرمز و مرغ

3- بسته بندی تخم مرغ

4- غذاهای آماده و ساندويج سرد

5- تولید انواع نوشیدنی بر پایه گیاهان و عرقیات

6- درجه بندی، بسته بندی و فرآوری میوه جات و سبزیجات (بويژه محصولات خشک شده و اسلايس شده )

7- احداث سردخانه کنترل اتمسفریک C.A و زیر صفر

8- بسته بندی خشكبار و آجیل

9- درجه بندی و بسته بندی گل و گياه

10- فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی

11- تولید و بسته بندی انواع روغن های خوراکی

12- فرآوری و بسته بندی انواع غلات

13- غذای حیوانات خانگی

14- انبار سرد محصولات کشاورزی

15- بسته بندی محصولات کشاورزی

16-تولید محصولات آردی

17- تولید آرد

18- در خصوص کود زیستی( بیولوژیک )استعلام و هماهنگی با دفتر امور صنایع کشاورزی ضروری می باشد.

19- در خصوص کود های آلی ( بجز ورمی کمپوست )بر اساس نیاز استان و با در نظر گرفتن واحدهای در دست احداث و میزان مواد اولیه در استان جزء اولویت ها است.

20- طرح های صنایع تبدیلی در مناطق ویژه اقتصادی با تاکید بر صادرات ( در صورت فعال بودن منطقه ویژه فرودگاه امام خمینی)

21- طرح های صنایع تبدیلی در شهرستان هایی که بیش از 60% پیشرفت فیزیکی دارند.

22- توسعه و تکمیل زنجیره های تولید صنعت طیور با هماهنگی کارگروه زنجیره مذکور

چکیده اطلاعات بخشهاي اقتصادي استان البرز:
سهم بخشهاي مختلف اقتصادي استان البرز از نظر اشتغال به تفکیک هر بخش مطابق با آخرین آمار و اطلاعات سال 1393 به شرح زیر می باشد:

اشتغال بخش کشاورزي استان: 2.8 درصد؛ اشتغال بخش صنعت و معدن استان: 45.8 درصد؛ اشتغال بخش خدمات استان: 51.3 درصد.     

   بخش کشاورزي : 
در حالی که تنها 2،8 درصد از اشتغال استان از بخش کشاورزي تأمین می گردد، حدود 15 درصدمساحت کل استان معادل 76742 هکتار را اراضی کشاورزي قابل بهره برداري شامل زراعت و باغات تشکیل داده و حدود 71 درصد ازاراضی که معادل 370667 هکتارمی باشد را مراتع قابل بهره برداري به خود اختصاص داده است. از لحاظ دسترسی به منابع آبی نیزاستان البرز درمقایسه با سایراستان ها، وضعیت آب در عرصه کشاورزي نسبت به میانگین استانهاي کشور وضعیت نسبتاً بهتري داشته است.

 بخش صنعت و معدن: 
استان البرز با اختصاص 13 درصد صنایع کشور و نزدیک به 3000 واحد صنعتی فعال از استان هاي برجسته صنعتی کشور است. این استان با دارا بودن شش شهر صنعتی به عنوان یکی از قطب هاي اصلی صنعتی کشور شناخته شده است. شهرك صنعتی اشتهارد بزرگترین شهرك صنعتی خاورمیانه است. با این وجود در حال حاضر تنها 30 درصد فعالیتهاي صنعتی در این استان فعال است. 40 درصد صنایع این استان تعطیل و مابقی نیمه تعطیل است. وجود بیش ازشش شهرك صنعتی و مناطق متعدد کارگاهی، نزدیکی به پایتخت، وجود کسب وکارهاي برتر و منحصر به فرداز نکات قابل توجه در زمینۀ صنعت در استان است. نزدیکی و دسترسی به قطب اقتصادي صادراتی کشور از طریق منطقه ویژه اقتصادي فرودگاه پیام و وجود یکی از بزرگترین شهرك هاي صنعتی در کشور (شهرك صنعتی اشتهارد) و قابلیت ایجاد و توسعه صنایع معدنی با فناوري برتر و حساس از دیگرقابلیت هاي استان در این حوزه است. وجود پتانسیل هاي معدنی مانند زغال سنگ، مس و سرب و روي در استان، نزدیک بودن به پایتخت و دسترسی آسان و سریع به سایر استان هاي کشور، وجود نیروهاي ماهر، متخصص و فعال در سطح استان البرز و استانهاي همجوار مانند تهران وقزوین از قابلیتهاي بسیار خوب استان در زمینۀ معدن است.

 بخش خدمات :
بیشترین مشاغل مورد تصدي حوزه خدمات مربوط به فعالیت هاي عمده فروشی و خرده فروشی، ساختمان و حملونقل و انبارداري است. بررسی آماري اشتغال درزیربخشهاي صنعتی مربوط به خدمات نشان میدهد که استان البرز در تمامی زیر بخشهاي مرتبط با خدمات داراي تمرکزنسبی مکانی مشاغل است، بطوری که در حوزه مشاورین املاك و کسب وکارهاي مرتبط با ساختمان تا بیش از دو برابر حد معمول کشور تمرکز اشتغال در این استان وجود دارد.


رشته‌هاي در اولویت توسعه اشتغال در استان البرز:
با توجه به تحلیل هاي صورت گرفته در بخش قبل و با در نظر گرفتن شاخصهاي توصعه اقتصاد منطقه اي شامل مواردي همچون اشتغال، درآمد، اثرات زیست محیطی، مصرف انرژي، میزان توسعه پذیري رسته، پتانسیل ارتقاء، مزیت رقابتی و روابط بین رسته اي می باشد، 10 رشته داراي اولویت استان به شرح زیر می باشند:

                                           نام رشته هاي منتخب و ظرفیت اشتغال آنها                                                                                                          

                                   نام رشته                                                                              ظرفیت اشتغال                                  
خدمات و سرگرمی هاي شهري  2100  نفر
خدمات فناوري اطلاعات 3400   نفر
خدمات لجستیک و توزیع کالا و انبارداري 6500   نفر
صنایع تبدیلی 2000   نفر
تولید پوشاك 1500   نفر
تولید کیک و شیرینی و محصولات آردي 2000   نفر
تولید لبنیات 600     نفر
رشته تولید طیور و تخم مرغ 900     نفر
 تولید مصنوعات چوبی و MDF 200     نفر
تولید فراورده هاي پلاستیکی بجز کفش 300     نفر
جمع کل 19500 نفر

 

  برخی از محورهاي توسعه رشته فعالیت هاي شناسایی شده به شرح زیر می باشد:

  خدمات گردشگري، طبیعت گردي و سرگرمی هاي شهري​ :

 •  بهبود و اصلاح زیرساخت هاي موجود (راه، اقامتگاه هاي موقت، مجتمع هاي پذیرایی، سرویس هاي بهداشتی و ...)
 •  ارتقا آگاهی هاي عمومی براي افزایش سرمایه اجتماعی بخش گردشگري
 •  بستر سازي مناسب جهت جذب سرمایه گذار جهت توسعه گردشگري

   خدمات فناوري اطلاعات :

 • ارتقاي زیرساخت فناوري اطلاعات در استان
 • جذب سرمایه گذار جهت بهره برداري از پارك فناوري اطلاعات
 • توسعه آموزش هاي مبتنی بر نیاز بازار و فناوري اطلاعات به منظور شناسایی و تحلیل نیاز مشتریان کسب وکارهاي مختلف
 • پشتیبانی از توسعه کسب وکارهاي دانش بنیان        

    حمل و نقل، انبارداري و توزیع کالا :

 • بهبود و اصلاح زیرساخت هاي موجود 
 • حمایت از تولیدات داخل استان
 • تشویق سرمایه گذاران به ایجاد مراکز پخش

  صنایع تبدیلی:

 • توسعه بازارهاي جدید از طریق ارتقاء کیفی محصولات، بسته بندي فرآورده هاي متنوع و مدیریت صادرات
 • جلوگیري از تخریب زمینهاي کشاورزي و منابع طبیعی به منظور برنامه ریزي پایدار در تولید محصولات کشاورزي 
 • ارتقاء امنیت سرمایه گذاري و تولید در بخش کشاورزي 
 • استفاده از ظرفیتهاي موجود به منظور افزایش تولید 
 • توسعه بازار با تقویت تشکلها و شبکه هاي همکاري قوي 
 • بهره گیري مناسب و علمی از منابع آب و انرژي در جهت کمک به اقتصاد ملی
   

  تولید پوشاك:

 • ایجاد شبکه ارتباطی بین تولید کننده و مصرف کننده 
 • نظارت و پیگیري مستمر جهت قیمت گذاري مناسب محصولات تولیدي 
 • ایجاد شبکه همکاري مناسب با تامین کنندگان مواد اولیه جهت بهبود کیفیت محصولات تولیدي

تولید کیک و شیرینی و محصولات آردي:

 • توسعه صنایع غذایی نوین و دانش بنیان 
 • برند سازي و ارتقاي اعتبار و نام تجاري محصولات داخلی 
 • توسعه بازارهاي صادراتی و برون مرزي از طریق ارتقاي کیفیت، انطباق با استانداردهاي جهانی و اتصال به شبکه توزیع داخلی و مدیریت صادرات
 • استفاده از تشکل هاي فارغ التحصیلی خصوصاً شرکت هاي مشاوره اي و سایر بخش هاي غیر دولتی جهت علمی نمودن و اقتصادي کردن تولید
 • توسعه سرمایه گذاري براي ایجاد و تکمیل واحدهاي راکد ونیمه فعال

تولید لبنیات:

 • توجه ویژه به آموزش و ترویج بهره برداران دامی 
 • توجه به ذخایر ژنتیکی موجود در استان خصوصاً گوسفند فشندي و زندي 
 • ایجاد تنوع در تولیدات و بخصوص توجه ویژه به صنایع تبدیلی 
 • تلاش در جهت افزایش کیفی محصولات به موازات کمیت و تولید محصولات سالم دامی

تولید طیور و تخم مرغ:

 • توسعه واحدهاي صنعتی و مکانیزه تولید مرغ و تخم مرغ 
 • توسعه بازارهاي داخلی و خارجی از طریق تولید محصولات با کیفیت و تنوع در بسته بندي 
 • همکاري با سایر بخش هاي خصوصاً در رابطه با ایجاد مراکز عرضه به منظور حذف واسطه ها و دلالان
   

 تولید مصنوعات چوبی و ​MDF:

 • بهره گیري از دانش و فناوري هاي نوین جهت طراحی محصولات جدید 
 • ایجاد تنوع در تولیدات محصولات با کیفیت

تولید فراورده هاي پلاستیکی بجز کفش:

 • ارتقاي توانمندي بنگاه ها 
 • طراحی محصول و توسعه درحوزه فناور یهاي نوین جهت تولید محصولات قابل بازیافت 
 • توسعه زیر ساختهاي نرم افزاري و سخت افزاري فروش و خدمات پس از فروش 
 • حمایت از سرمایه گذاري خارجی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نیازمندی های موجود در البرز

مشاهده تمامی نیازمندی ها

پست های مرتبط

به «میدون» خوش اومدین!
ما در «میدون» تمام تلاش خودمون رو کردیم تا سطح درآمدی تون بالاتر بره. برای رسیدن به این هدف، کلی کار تحقیقاتی تو کل کشور انجام دادیم و با یک روش تحقیق کاملا علمی و مبتی بر واقعیت های منطقه ای مزیت های شغلی سراسر کشور رو مشخص کردیم.
شما با شرکت در «آزمون مسیریابی شغلی» می تونید شناخت بهتری از استعدادهای شغلی و کاری خودتون برسین؛ بعد از اون با مراجعه به «دوره های آموزشی» و فراگیری چهار مهارت مدیریت بازار، مدیریت مالی، مدیریت ریسک و مدیریت عملیاتی در هر کسب و کار شناخت بهتری برای تصمیم گیری ورود به اون کار و پیدا می کنید.
بخش «نیازمندی ها» به شما کمک می کنه تا ملزومات و سرمایه مورد نیازتون برای شروع یا ادامه کسب و کار رو با استفاده از ظرفیت های مردمی پیدا کنید وهمه جوره مهیا راه اندازی کسب وکارتون بشین.
یادتون باشه با استفاده از تجربیات مشاورین خبره در حوزه مورد نظرتون از طریق « کلینیک مشاوره» ریسک شکست تو کارتون و کم خواهید کرد.
«میدون» از ابتدا تا رسیدن به موفقیت، همراهتان خواهد بود.


logo-samandehi