میدون - آموزش پرورش ماهیان گرم آبی، اصول تولید ماهی گرمابی+طرح توجیهی

پرورش ماهیان گرم آبی

خرید دوره آموزشی

زمان را از دست ندهید!

میدون؛ جامع ترین سامانه هدایت، آموزش و پشتیبانی کسب و کارهای کوچک