میدون - آموزش پرورش گوسفند و بز، طرح توجیهی پرواربندی دام های سبک

پرورش گوسفند و بز

خرید دوره آموزشی

زمان را از دست ندهید!

میدون؛ جامع ترین سامانه هدایت، آموزش و پشتیبانی کسب و کارهای کوچک