کارگاه مقدماتی نحوه خشک کردن انواع میوه و سبزی(حضوری)

کارگاه برگزار شده!

زمان را از دست ندهید!

میدون؛ جامع ترین سامانه هدایت، آموزش و پشتیبانی کسب و کارهای کوچک