درخواست پیگیری ملی اعلام شدن اراضی کشاورزی

توضیحات
  • شرح مشکل

    ما طرح زیاد داریم برای کسب و کار اما امان از مجوز گرفتن

  • پیگیری های انجام شده

    هر بار که مراجعه میکنیم میگن ما آگهی دادیم توی روزنامه همون موقع باید مراجعه میکردید. کشاورز که روزنامه نمیخونه

  • نتیجه پیگیری