درخواست پیگیری عدم بخشودگی جرائم دیرکرد وام های بانکی

توضیحات
  • شرح مشکل

    سلام بانک صنعت ومعدن از اجرای قانون بخشش سود وامهای زیر صد تومان استنکاف نموده ومراجعات تولید کنندگان به بانک بلا اثر بوده در حالی که بانک صنعت ومعدن بانک دولتی وتخصصی تولید است

  • پیگیری های انجام شده

    خیلی پیگیری کردم همش میگن نمیشه

  • نتیجه پیگیری