درخواست پیگیری عدم تخصیص تسهیلات برای اشتغال روستایی

توضیحات
  • شرح مشکل

    تسهیلات نمی دهند

  • پیگیری های انجام شده

    حتی تا وزارت تعاون هم پیگیری کردم

  • نتیجه پیگیری