درخواست پیگیری عدم همکاری بانک ها در نقل و انتقال ارز

توضیحات
  • شرح مشکل

    دستگاه تولید لمینیت در کشور چین آماده تحول است تمام مبلغ ریالی با وثیقه مضاعف تحویل بانک پارسیان شده و بانک فقط ۱۰درصد حواله کرده و به بهانه تحریم دیگر حاضر به همکاری جهت حل مشکل ما نیست

  • پیگیری های انجام شده

    مکاتبه با بانک پارسیان اعم از شعبه ارزی و بین الملل وزارت صمت وزارت امور خارجه

  • نتیجه پیگیری