درخواست پیگیری عدم صدور مجوز (جهاد کشاورزی)

توضیحات
  • شرح مشکل

    بنده ۱۰۰۰ متر زمین کشاورزی دارم که میخواهم به دام داری تغییر کاربری بدم ولی جهادکشاورزی شهرستان پاکدشت میگن که چون خارج از بافت روستا است باید حتما یک هکتار باشه ولی اگر زمین داخل بافت روستا باشه مجوز میدهند

  • پیگیری های انجام شده

  • نتیجه پیگیری