درخواست پیگیری عدم بخشودگی دیرکرد وام توسط بانک

توضیحات
  • شرح مشکل

    سلام راجع به بخشودگی وام ها تو را به خدا به ما کمک کنید ۳۰ سال وام گرفتیم و پرداخت کردیم . مگر شما به داد ما برسید . اگر خونه منو بگیرند خودم را می کشم . اصغر طحانی از اقلید فارس

  • پیگیری های انجام شده

  • نتیجه پیگیری