درخواست پیگیری بی تعهدی دستگاه های اجرایی

توضیحات
  • شرح مشکل

    با سلام با توجه به کلی بخشنامه ودستور حمایت از احیای باغات در شهرها با این هزینه های گزاف جهاد و اداره برق برای آبیاری قطرهای همکاری نمیکنند و حتی بی احترامی هم میکنند

  • پیگیری های انجام شده

  • نتیجه پیگیری