درخواست پیگیری عدم صدور مجوز برق

توضیحات
  • شرح مشکل

    سلام خسته نباشید پروانه پرورش ماهی گرفتم استخر زدم کلی خرج کردم وام هم نمی خام در خواست برق کردم ولی برق نمیدن جهاد نامه نمیده پس چرا پروانه دادین آقای جهاد خسته شدم ابوالقاسم مهری شاهرود

  • پیگیری های انجام شده

  • نتیجه پیگیری