درخواست پیگیری عدم بخشودگی دیرکرد وام توسط بانک

توضیحات
  • شرح مشکل

    جناب اسفندیاری شمارو بخدا بجای پیامهای الکی خوندن پیام منم بخون من بانک مهراقتصاد داره تهدیدم میکنه که یا10میلیون جریمه پرداخت کن یا ضامنتو میکنم زندان

  • پیگیری های انجام شده

  • نتیجه پیگیری