درخواست پیگیری عدم صدور پروانه بهره برداری چاه آب

توضیحات
  • شرح مشکل

    سلام در راستای اقتصاده مقاومتی ورفع بیکاری جوانان اینجانب بعد از ۴۸ سال برای ایجاد کار آفرینی در روستای خودم ۱۰ ماه است اقدام کردم برای پرورش بلدرچین مجوزهای ادارات مربوط را دریافت کردم فقط پروانه چای آب نمی دهد

  • پیگیری های انجام شده

  • نتیجه پیگیری