درخواست پیگیری قطع بیمه تامین اجتماعی

توضیحات
  • شرح مشکل

    سلام من تولید کننده ماهیان زینتی هستم و دارای پروانه بهره برداری از سال 1382 که تا سال 92 از حمایت دولت در معافیت سهم بیمه کار فرما بهرمند بودم ولی بی دلیل حذف شده 

  • پیگیری های انجام شده

  • نتیجه پیگیری