درخواست پیگیری عدم بخشودگی دیرکرد وام توسط بانک

توضیحات
  • شرح مشکل

    سلام‌ بنده‌ ازبانک‌صادرات اندیمشک وام‌گرفتم‌‌وطبق‌تبصره‌۳۵‌دولت قبول‌نمود‌سودودیرکردوام‌راپرداخت کنه‌ولی‌بانک‌قبول‌نکرد‌

  • پیگیری های انجام شده

  • نتیجه پیگیری