درخواست پیگیری عدم صدور مجوز مرغداری

توضیحات
  • شرح مشکل

    چندین سال پیاپی برای دریافت مجوز مرغداری گوشتی به جهادکشاورزی مراجعه میکنیم که از دادن مجوز آن به بنده خودداری میکنند

  • پیگیری های انجام شده

    از طریق جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه از طریق فرمانداری شهرستان گلوگاه از طریق جهاد کشاورزی استان مازندران

  • نتیجه پیگیری