درخواست پیگیری عدم بخشودگی دیرکرد وام توسط بانک کشاورزی

توضیحات
  • شرح مشکل

    باسلام من ازیاسوج مزاحم میشوم یک فقره وام 33میلیون ازبانک کشاورزی گرفتم حالامیگویندباید 180میلیون بدهی منزلم رابه مزایده گذاشته اند خودم سرطان دارم 7دختر دارم شمارابه خداقسم میدهم مراکمک کنید

  • پیگیری های انجام شده

  • نتیجه پیگیری