درخواست پیگیری عدم صدور مجوز دام و طیور (جهاد کشاورزی)

توضیحات
  • شرح مشکل

    سلام چرا مجوز مرغ تخم گذار نمیدند

  • پیگیری های انجام شده

  • نتیجه پیگیری