درخواست پیگیری عدم بخشودگی دیرکرد وام توسط بانک ملت

توضیحات
  • شرح مشکل

    سلام اسکندررحیمی هستم تولیدمصنوعات چوبی شهرک صنعتی جونقان استان چهارمحال مصوبه بخشودگی سودوجرایم تهسیلات زیر۱۰۰ملیون امابانک اقدام نمیکنه حتی مصوبه ستاد تسهیل ممنون اپایش

  • پیگیری های انجام شده

  • نتیجه پیگیری