درخواست پیگیری عدم صدور پروانه بهره برداری

توضیحات
  • شرح مشکل

    جمع آوری آبهای روان وسیلابی سال 95 سدخاکی با حجم 2 میلیون متر مکعب احداث شده و 50 هکتار از اراضی مجاور را از کشت دیم به کشت آبی تبدیل کرده ام.سازمان آب منطقه ای استان بوشهر پروانه بهره برداری صادر نمیکند.

  • پیگیری های انجام شده

  • نتیجه پیگیری