درخواست پیگیری عدم صدور مجوز صنایع دستی

توضیحات
  • شرح مشکل

    من ۳ماه در بیرجند دنبال گرفتن مجوز احداث اولین کارخونه تولید ظروف مس با اشتغال ۴۰نفر دوندگی میکنم

  • پیگیری های انجام شده

    به سازمان صنایع دستی مراجعه کردم

  • نتیجه پیگیری