درخواست پیگیری عدم صدور مجوز جهت کارگاه قالیشویی

توضیحات
  • شرح مشکل

    شهر دلبران و حومه دارای حدودا 20هزار نفر جمعیت .آب این منطقه آلوده به آرسنیک ،آب شرب شهر دلبران از یکی از روستاهای اطراف آورده اند .وفاقد قالیشویی و مردم با آب شرب قالی میشویند

  • پیگیری های انجام شده

    بنده برای احداث کارگاه قالیشویی حدودا یک ماه برای پروانه کسب و بهره برداری به اتاق اصناف .امور آب .شهر داری.فرمانداری.ونهایتان به استانداری مراجعه کردم که بی نتیجه شد

  • نتیجه پیگیری