درخواست پیگیری کمبود مواد اولیه (خاموش ماندن خط تولید)

توضیحات
  • شرح مشکل

    به هر درى ميزنم نميتونم مواد اوليه با ارز دولتى بگيرم گروه كالاييم يكه ولى كسى جوابمو نميده ،اتحاديه وزارت صنعت و معدن و توسعه تجارت و بنياد شهيد

  • پیگیری های انجام شده

    اتحاديه اصناف سماور سازان،وزارت صنعت و معدن،وزارت توسعه و تجارت،شركت بيدستان تاًمين كننده مواد اوليه توليدكنندگان زير نظر بنياد شهيد و وزارت صنعت و معدن

  • نتیجه پیگیری