درخواست پیگیری عدم صدور مجوز زبانسرا

توضیحات
  • شرح مشکل

    سن اینجانب را ایراد گرفته اند و گفته اند چون کمتر از ۳۰ سال سن دارید، مجوز به شما تعلق نمیگیرد

  • پیگیری های انجام شده

    مراجعه حضوری و درخواست کمیسیون

  • نتیجه پیگیری