نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار در سال ١٣٩٧

 


در سال 97 تعداد ٢٣٨١٣٠٤٥ نفر از جمعیت فعال کشور شاغل بودند که ٨١,٨ درصد آن را مردان و١٨.٢ درصد را بانوان تشکیل دادند و تعداد ٣٢٦٠٧٩٦ نفر از جمعیت فعال نیز بیکار بوده‌اند.

به گزارش «میدون» و به نقل از مرکز آمار ایران، بر اساس نتایج بدست آمده از جمعیت فعال ٢٧٠٧٣٨٤١ نفری در سال 97، تعداد ٢٣٨١٣٠٤٥ شاغلین هستند که ٨١,٨ درصد آن را مردان و١٨.٢ درصد  را بانوان تشکیل داده‌اند. همچنین تعداد ٣٢٦٠٧٩٦ نفر از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند که ٦٩ درصد آن را مردان و ٣١درصد آن را بانوان تشکیل داده‌اند.

نرخ مشارکت مردان ٦٤,٨درصد، نسبت اشتغال ٥٨.١درصد و نرخ بیکاری آنها ١٠.٤درصد بدست آمده است. بیشترین سهم اشتغال در بخش خدمات با ٤٩.٦ درصد و کمترین مربوط به بخش کشاورزی با ١٧.٢درصد است. همچنین سهم اشتغال در بخش خصوصی با ٨٦.١ درصد بسیار بیشتر از اشتغال در بخش دولتی ١٣.٩ درصد در بین مردان است.

نرخ مشارکت زنان ١٦,١ درصد، نسبت اشتغال ١٣ درصد و نرخ بیکاری آنها ١٨.٩درصد بدست آمده است. بیشترین سهم اشتغال در بخش خدمات با ٥٣.٤درصد و کمترین مربوط به بخش کشاورزی با ١٩.٧درصد است. همچنین سهم اشتغال در بخش خصوصی با ٧٧.٣ درصد بسیار بیشتر از اشتغال در بخش دولتی ٢٢.٧ درصد در بین بانوان است.

نظرات (0)

ثبت نظر جدید

به «میدون» خوش اومدین!
ما در «میدون» تمام تلاش خودمون رو کردیم تا سطح درآمدی تون بالاتر بره. برای رسیدن به این هدف، کلی کار تحقیقاتی تو کل کشور انجام دادیم و با یک روش تحقیق کاملا علمی و مبتی بر واقعیت های منطقه ای مزیت های شغلی سراسر کشور رو مشخص کردیم.
شما با شرکت در «آزمون مسیریابی شغلی» می تونید شناخت بهتری از استعدادهای شغلی و کاری خودتون برسین؛ بعد از اون با مراجعه به «دوره های آموزشی» و فراگیری چهار مهارت مدیریت بازار، مدیریت مالی، مدیریت ریسک و مدیریت عملیاتی در هر کسب و کار شناخت بهتری برای تصمیم گیری ورود به اون کار و پیدا می کنید.
بخش «نیازمندی ها» به شما کمک می کنه تا ملزومات و سرمایه مورد نیازتون برای شروع یا ادامه کسب و کار رو با استفاده از ظرفیت های مردمی پیدا کنید وهمه جوره مهیا راه اندازی کسب وکارتون بشین.
یادتون باشه با استفاده از تجربیات مشاورین خبره در حوزه مورد نظرتون از طریق « کلینیک مشاوره» ریسک شکست تو کارتون و کم خواهید کرد.
«میدون» از ابتدا تا رسیدن به موفقیت، همراهتان خواهد بود.


logo-samandehi