اصلاح اقتصاد، نیازمند نگاه جامع

 


اصلاح اقتصاد، نیازمند نگاه جامع

مشکلات اقتصادی امروز کشور با لحاظ کردن وابستگی بخش های مختلف، راهکاری به جز نگاه بخشی به مدیریت اقتصاد نمی تواند راهکاری برای تغییر وضعیت باشد.

اقتصاد امروز کشور با مشکلات زیادی روبرو است و با توجه به وابسته بودن بخش های مختلف به هم، نیازمند راهکاری اساسی می باشد. برخی از کارشناسان معتقدند که نگاه بخشی به مدیریت اقتصاد نمی تواند راهکاری برای تغییر وضعیت باشد.

چطور باید از رکود خارج شویم؟!

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی درباره این موضوع به سامانه میدون گفت: سوال اساسی این است که با توجه به رشد اقتصادی نامطلوب، مواجه با شرایط تورمی، اپیدیمی کرونا و تحریم‌های ظالمانه، چطور باید از رکود خارج شویم.

وی ادامه داد: طبیعتا هر اظهار نظری در حوزه اقتصاد نیازمند این است که ببینیم در کجا ایستاده‌ایم و چه شرایطی هستیم. در حقیقت کنترل بخشی از متغیرهای اقتصادی دست خودمان است و البته بخشی نیست. به عنوان مثال کرونا یا تحریم یا بسته شدن مرزها و کاهش ارتباط مالی و تجاری دست ما نیست. ما باید با استفاده از امکانات موجود به بهترین و شایسته ترین حالت بهره ببریم یا بهره‌وری را افزایش دهیم. به عنوان مثال ساخت مسکن، راه و افزایش سطح زیر کشت کشاورزی همگی در اختیار خودمان است اینکه انتخاب کنیم برنج، گندم یا محصول دیگری کاشته شود به شرایط زمانی ما ربط پیدا می کند. اینکه آمایش سرزمین داشته باشیم که در کدام نقطه چه محصولی کاشته شود چه کار تولیدی و صنعتی انجام شود در اختیار ماست و باید از این وضعیت بهره ببریم.

از طریق کلیک در این قسمت می توانید اطلاعات کافی از تمامی استان های ایران بدست آورید. 

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: همه مرتب از مریضی اقتصاد صحبت می کنند و مفهوم آن این است که اقتصاد ایران دچار مشکلات بسیاری است و به همین دلیل هم نمی توان برای آن نسخه واحد پیچید. به طور مثال اینکه گفته شد به بانک‌ها تسهیلات بدهند که تسهیلات بسیاری منحرف شد. چه کسی باید پاسخگوی این باشد که شخص گیرنده تسهیلات آن را در بنگاه خرج نکرده است؟

یا اینکه می‌گویند فضای کسب و کار را آسان بگیرید؛ مجوز داده می‌شود ولی کار شروع نمی شود، آنجا چه باید کرد؟؟؟

حق شناس افزود: اقتصاد یک مجموعه است که به بخش های نظام پولی، مالی، مالیاتی و گمرکی تفکیک می شود که باید کارآمد باشد چرا که اختلال هر کدام از آنها، دیگر بخش های اقتصادی را دچار اختلال می کند. در بخش فضای کسب و کار هم همین این طور است. بنابراین باید به شکل جامع به موضوع نگاه کرد.

باهم بخوانیم: چه موانعی رشد  اشتغال و کسب و کارها را به تعویق می اندازد؟

پست های مرتبط

نظرات (0)

ثبت نظر جدید