ثبت نام جا مانده های سهام عدالت

 


ثبت نام جا مانده های سهام عدالت

سهام عدالت هم مانند سهام سایر شرکت های حاضر در بازار سرمایه دارای سود است. حال دولت تصمیم گرفته تا در این دوره افرادی را که از دریافت این سهام جامانده اند؛ سهام دار کند.

سهام عدالت را دولت برای توسعه عدالت اقتصادی به مردم داد تا آنها هم بتوانند از سود حاصل شرکت ها و بخش های اقتصادی دولتی بهره مند شوند؛ اما مشکل اساسی در این حوزه این است که بخش بزرگی از مردم نتوانستند این سهام را دریافت کنند ولی حالا گویا شرایطی برای پوشش افرادی که از این طرح جامانده اند فراهم شده است.

سهام عدالت؛ تجربه منحصر به فرد

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه، در این باره به سامانه میدون گفت: سهام عدالت از چند نظر اهمیت فوق العاده ای دارد چراکه اولا بزرگترین طرح مشارکت عمومی مردم در اداره بنگاه ها و طرح انتقال ثروت به مردم در جهان است و هیچ نمونه ای در دنیا چه به لحاظ تعداد و ارزش نداشته ایم و از این نظر یک تجربه منحصربه فرد است که در ایران رخ داده است و نتایج بسیاری خوبی برای بسیاری از خانواده ها داشته است.

وی درباره تصمیم اعطای سهام عدالت به خانواده های باقی مانده از این طرح؛ ادامه داد: واقعا انتظار و پیشنهاد ما به دولت این بود که سهام عدالت دوم و سوم راه اندازی شود. سهام عدالت یک صندوق ثروت ملی گسترده است و باید این هویت را به آن ببخشیم یعنی سهامی که امروز به مردم تعلق گرفته تنها ثروت و پشتیبانی است که دارند و از این نظر اهمیت دارد.

دارابی تصریح کرد: همانطور که مقام معظم رهبری هم گفتند باید مردم را تشویق کنیم که این سهام را نگه دارند و نفروشند. این کار حتما نیاز ابزارسازی و استفاده از تجربیات گذشته و آسیب شناسی برای حفظ این سهام است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: اما اینکه سهام عدالت را به جامانده ها بدهیم به نظرم تکرار مکررات است. ما باید عدالت دوم و سوم را اجرا کنیم؛ یعنی در عدالت دوم و سوم دولت طرح های نیمه تمام خودش را به این صندوق واگذار کند و از طریق کاهش یارانه ها و پرداخت ها و جلب مشارکت ها و سود سهام های عدالت اول طرح های نیمه تمام را کامل کند و اجازه دهد خانوارهای ایرانی پنج سال بعد ثروت دیگری هم داشته باشند.

وی ادامه داد: به نظرم نباید عدالت اول را دستکاری کرد بلکه باید عدالت اول را به یک صندوق ثروت ملی تبدیل کنیم تا پایه ای برای عدالت دوم و سوم در تمرکز در پروژه های نیمه تمام و منطقه ای که نقش مهمی در بهبود زندگی مردم دارد، باشد.

باهم بخوانیم: حذف یارانه؛ به نفع یا ضرر مردم؟

اهداف سهام عدالت درگیر بی تعهدی

سهام عدالت فروش تسهیلات بخشی از سهام شرکت‌های دولتی معین، به اقشار پایین درآمدی جامعه است. به زبان دیگر، می‌توان آن را نوعی یارانه، تلقی کرد. این طرح در دولت نهم اجرایی شد و در میان طرح‌های اقتصادی دولتی در راستای بهبود رفاه و حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه و فقرا، بیشتر مورد توجه بوده و به دفعات مورد حمایت قرارگرفته است. مستقل کردن خانوارهای نیازمند به خود و کاهش حمایت‌های مالی مستقیم دولتی به آنها؛ سرعت بخشیدن به روند خصوصی‌سازی از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی؛ به کارگیری روش‌هایی سالم و شفاف برای واگذاری سهام شرکت‌ها؛ کوچک کردن دولت و افزایش تصدی‌گری مردمی؛ گسترش سهم بخش تعاون در کشور و توزیع متعادل ثروت و درآمد در کشور از جمله اهداف این طرح عنوان شده است که البته هنوز این اهداف محقق نشده چون دولت ها به تعهدات خود در قبال این سهام عمل نکرده اند.

نظرات (0)

ثبت نظر جدید