داور میدون انقلاب می کند؟!

 


حجت الله عبدالملکی؛ اقتصاددان و داور دومین فصل برنامه میدون، از کلیدی ترین محورهای انقلاب اقتصادی 1400 و همچنین احتمال وزیر شدن در کابینه دولت سیزدهم می گوید.

حجت الله عبدالملکی، داور دومین فصل از برنامه کارآفرینی میدون و معاون اشتغال کمیته امداد امام خمینی، در گفت و گو با خبرنگار سامانه میدون پیرامون چیستی و چرایی مطرح شدن سند انقلاب اقتصادی 1400، با اشاره به بیکاری و گرانی بعنوان دو معضل بزرگ اقتصاد کشور اظهار کرد:

بیکاری و گرانی دو معضل بزرگ اقتصاد ما در سطح معیشت مردم است که وقتی از متخصصین یا مسئولین درباره علت برطرف نشدن آنها سوال می کنیم با این پاسخ روبرو می شویم که اینها ریشه طولانی دارند اما سوال اصلی اینجاست که این ریشه واقعا کجاست؟

این ریشه به بیست و پنج سال قبل از انقلاب اسلامی ایران باز می گردد؛ پس از کودتای بیست و هشت مرداد سال 32، کشور به طور کامل مستعمره آمریکا شد. آمریکا هم که در آن زمان تازه از جنگ دوم جهانی فارغ شده بود و می خواست خود را در راس قدرت غرب تعریف کند، به دنبال جهان گشایی بود و ایران را بعنوان یکی از طعمه های خود انتخاب کرد. اساسا جریان های استعمارگر همواره تلاش دارند نظامات اقتصادی، فرهنگی و اقتصادی کشورهای تحت سلطه شان را به نفع خود تنظیم و طراحی کنند. آمریکایی ها در سالهای منتهی به سال 57 و انقلاب اسلامی نیز دقیقا در همه این زمینه ها وارد شدند و ایران را آنطور که خواستند پایه ریزی کردند؛ خام فروش و مصرف کننده...

سه گانه نظام اقتصاد ایران در مشت آمریکایی ها

وی در ادامه تشریح کرد: ببنید هر نظام اقتصادی دارای سه بعد اصلی هست؛ یک بعد شکل وزارت خانه ها، شکل سازمانها، بانک ها، بازارها و... است، بعد دوم قوانین و روابط هستند (از قوانین و مقررات مادر مثل قانون برنامه، قانون پولی و بانکی، قانون تجارت و واردات و صادرات بگیرد تا ضوابط و دستورالعامل هایی که به صورت بخشنامه در اختیار کارمندان سراسر کشور قرار می گیرد تا براساس آن عمل کنند) و بعد سوم فرهنگ است؛ چیزهایی مثل فرهنگ کارگزان، مدیران و کارشناسان و عامه مردم. این سه گانه (ساختارها، ضوابط و فرهنگ) در بخش های مختلف اقتصاد مثل بانک، گمرک، کشاورزی، صنعت، نفت، مالیات، بودجه ریزی و... تاثیرگذار است. حال این موضوع چه ارتباطی به انقلاب اقتصادی دارد؟

آمریکایی ها در طول بیست و پنج سال منتهی به انقلاب اسلامی، نظام اقتصادی ایران را طوری پایه ریزی کردند که دارای دو خصوصیت باشد که پیشتر نیز به آن اشاره کرده بودم؛ ضدتولید و خام فروش... در آن زمان هم پیامدهای چنین نظامی جز فقر عمومی، تورم و بیکاری چیز دیگری برای کشو نبود که حتی اکنون هم گریبان گیر ما هست.  

حجت الله عبدالملکی: تا انقلاب اقتصادی نکنیم، شرایط همینی است که هست!

داور فصل دوم برنامه میدون ادامه می دهد: انقلاب اقتصادی دقیقا در همین نقطه است که مطرح می شود. ما در سال 57 انقلاب سیاسی کردیم اما در حوزه اقتصاد انقلاب نکردیم فلذا تمام سه بعد نظام اقتصاد ما کماکان همان چیزی است که آمریکایی ها برایمان ترسیم کرده بودند. به عقیده من تازمانیکه در نظام اقتصادی مان همچون نظام سیاسی مان انقلاب نکنیم، شرایط همینی است که هست؛ با رفت و آمد این دولت و آن دولت و آن وزیر و این وزیر هم چیزی تغییر نخواهد کرد.

وی در رابطه با عدم تحقق شعارهای اقتصادی انقلاب اسلامی نیز افزود: بعضا افرادی می گویند 42 سال از انقلاب گذشته اما چرا شعارهای اقتصادی تحقق پیدا نکرده؛ رفع فقر، بیکاری و... به هرحال مردم گله مندند و تحقق شعارهای اقتصاد انقلاب را مطالبه می کنند. پاسخ من به این افراد این است 400 سال هم که بگذرد، اگر ما ساختارها را متحول نکنیم، ضوابط و فرهنگ اقتصادی را متحول نکنیم و.. شرایط به همین منوال خواهد بود.

کم کاری دولت ها، اصلی ترین دلیل به تعویق افتادن انقلاب اقتصادی

این اقتصاددان با اشاره به نقش دولت در تحقق شعارهای اقتصادی انقلاب اسلامی و انقلاب اقتصادی توضیح داد: دلیل اینکه ما تاکنون نتوانستیم به شعارهایی همچون رفع فقر، ایجاد اشتغال، کاهش گرانی، ایجاد تمدن اسلامی و.. جامه عمل بپوشانیم این است که دولت هایی که تاکنون بر سر کار آمدند و وظیفه ایجاد تحول در نظام های مختلف کشور ازجمله اقتصاد را داشتند، به وظیفه شان عمل نکردند. این انقلاب و تحولات صرفا باید به دست دولت انجام شود؛ هرچند که قطعا با شروع کار جریانات علمی، روحانیت، ارکان حکومتی و... نیز کمک خواهند کرد اما خواست اساسی باید از سوی دولت باشد. سال 1400 مقطعی است که یک دولت 4 ساله یا بهتر بگویم 8 ساله کار خود را آغاز خواهد کرد و می تواند این انقلاب را شروع کند.

حوزه های 40 گانه انقلاب اقتصادی 1400

دکتر عبدالملکی در پایان بندی این بخش از سخنانش ضمن اشاره به بندهای انقلاب اقتصدی 1400 آنرا پدیده ای خواند که تئوری اش از اقتصادمقاومتی گرفته شده است: ببینید تئوری انقلاب اقتصادی 1400، اقتصادمقاومتی است؛ ما برای اینکه پدیده انقلاب اقتصادی را عملیاتی کنیم نیاز به یک نظریه داریم که آن هم اقتصادمقاومتی است:

محور اقتصادی  محور فرهنگی  محور اجتماعی      محور امنیتی محور سیاسی    محور زیرساختی
پول و بانک آموزش عمومی ازدواج سربازی احزاب ادرات و استخدام
بودجه ریزی آموزش عالی اقتصادخانواده اقتصاددفاعی مطالبات مردمی مقررات
ارز علوم و فناوری آسیب های اجتماعی دیپلماسی دفاعی دیپلماسی اقتصادی مدیریت محلی
تجارت فضای مجازی مدیریت جمعیت نقش اقتصادی نیروهای مسلح سیاست جهانی محیط زیست
مالیات فرهنگ و هنر بهداشت و درمان     آب
اشتغال رسانه تامین اجتماعی     حمل و نقل
مجوزها سبک زندگی بازنشستگی      
کاربری اراضی نشاط و معنویت        
خودرو          
کشاورزی          
نفت          
قدرت خرید          
مسکن          
مشاغل خانگی          
معدن          

 

لامبورگینی یا لوله آفتابه؟ توان ایرانیان در حد کدام است؟

وی پس از تشریح ابعاد انقلاب اقتصادی 1400 به حواشی که حدود یک هفته پیش پیرامون صنعت خودرو و مطرح شدن لامبورگینی ایرانی پیش آمده بود نیز، گریزی زد و گفت: مخالفان این بحثی که ما مطرح کردیم دو گروه بودند؛ یک عده که اصلا خبر نداشتند از ساخت این اتوموبیل که ما با انتشار فیلم و عکس این خودرو که در سال 97 توسط یک تیم آذربایجانی ساخته شده بود آگاهشان کردیم. دسته دیگر هم عده ای بودند که معتقد بودند ما در ایران اصلا توانایی ساخت چنین محصولاتی را نداریم.

خب این اظهارنظر این افراد ناشی از وادادگی و عدم اعتماد به نفس آنهاست. متاسفانه پروژه خود تحقیری که دشمنان ما شروع کردند برروی یک عده ای به خوبی جواب داده؛ اینها قبل از انقلاب می گفتند که ایرانیان فقط می توانند دولهنگ (لوله آفتابه) تولید کنند. برخی از مردم هم این حرف را باور کردند درصورتیکه اصلا اینطور نیست.

انقلاب اقتصادی 1400 برای صنعت خودرو کشور چه نسخه ای می پیچد؟

عبدالملکی در ادامه با اشاره به توان موشکی ایران، اضافه کرد: فناوری ساخت خودرو بسیار از موشک پایین تراست؛ ما در صنعت موشک جزو شش کشور برتر دنیا هستیم پس ساخت ماشین های تراز بین الملل هم چیزی دور از ذهن نخواهد بود و قطعا جوانان و نخبگان ما می توانند در این حوزه وارد شوند. اما چیزی که در این سالها مانع این موضوع شده، انحصاری است که در صنعت خودرو پیش آمده است. تمام حرف ما در انقلاب اقتصادی در حوزه خودروسازی هم این است که باید این انحصار از بین برود تا ظرفیت هایمان نمایان شود. خدای نکرده ما کاری نکنیم که جوانانمان به دلیل نبود بسترها و امکانات، مجبور باشند اختراعات و نوآوری های خود را برای هور و بروز به خارج از مرز ها ببرند؛ متاسفانه این موضوع تاحدی اتفاق افتاده و من از این بابت احساس خطر را می کنم.

رکود و گرانی؛ ارث برجام برای مردم ایران

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در پاسخ به سوالی مبنی بر پیش بینی اش از نتیجه مذاکرات برجامی اخیر، بیان داشت: من واقعا متاسفم و واقعا در تعجب و شگفتم که چه طور آقای روحانی هنوز بعداز ده یازده سال مذاکره با دشمنان ما (دو سال دوران آقای خاتمی و هشت سال دوران ریاست خودشان) منتظر بهبود ازسوی بیگانگان هستند. نه تنها وظایف دولت به تعویق افتاده بلکه بسیاری از مردم در بخش خصوصی هم کماکان منتظر نتیجه مذاکرات هستند؛ من فردی را می شناسم که مشغول کار ساخت و ساز بود اما پس از اخبار اخیر کارش را تعطیل کرد و منتظر نتیجه جلسات است.

وی ادامه داد: این خطای راهبردی دولت خطرات بسیار زیان باری برای کشور داشته و دارد؛ این سرمایه های مردم که راکد می ماند، وارد حوزه های خطرناکی همچون سکه، طلا، ارز و... شده و تورم و گرانی را به بار می آورد بنابراین بحث برجام یکی از اصلی ترین منشا های تورم و رکود در کشور است. البته اشاره کنم که هرچند ممکن است توافقی صورت گیرد و بخش بسیار کوچکی از تحریم ها از بین برود اما این اقدام در وهله اول قطعا موقتی خواهد بود و پس از انتخابات ریاست جمهوری مجددا تشدید خوهد شد و در وهله دوم بسیار بسیار محدود خواهد بود و تاثیر تعیین کننده ای بر اقتصاد کشور نخواهد داشت.

داور برنامه میدون: حاضرم با هر دولت رسمی مستقر در جمهوری اسلامی همکاری کنم

حجت الله عبدالملکی در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال تصدی وزارت در دولت سیزدهم توضیح داد: وزیر شدن در اختیار ما ما نیست اما ما حاضریم با هر دولت رسمی که در جمهوری اسلامی مستقر است، همکاری کنیم؛ حتی اگر دولت آقای روحانی هم از ما درخواست کمک می کرد، ما تاحد توان کمکش می کردیم.

نوشته شده توسط: نرگس صفوی

پست های مرتبط

نظرات (0)

ثبت نظر جدید

به «میدون» خوش اومدین!
ما در «میدون» تمام تلاش خودمون رو کردیم تا سطح درآمدی تون بالاتر بره. برای رسیدن به این هدف، کلی کار تحقیقاتی تو کل کشور انجام دادیم و با یک روش تحقیق کاملا علمی و مبتی بر واقعیت های منطقه ای مزیت های شغلی سراسر کشور رو مشخص کردیم.
شما با شرکت در «آزمون مسیریابی شغلی» می تونید شناخت بهتری از استعدادهای شغلی و کاری خودتون برسین؛ بعد از اون با مراجعه به «دوره های آموزشی» و فراگیری چهار مهارت مدیریت بازار، مدیریت مالی، مدیریت ریسک و مدیریت عملیاتی در هر کسب و کار شناخت بهتری برای تصمیم گیری ورود به اون کار و پیدا می کنید.
بخش «نیازمندی ها» به شما کمک می کنه تا ملزومات و سرمایه مورد نیازتون برای شروع یا ادامه کسب و کار رو با استفاده از ظرفیت های مردمی پیدا کنید وهمه جوره مهیا راه اندازی کسب وکارتون بشین.
یادتون باشه با استفاده از تجربیات مشاورین خبره در حوزه مورد نظرتون از طریق « کلینیک مشاوره» ریسک شکست تو کارتون و کم خواهید کرد.
«میدون» از ابتدا تا رسیدن به موفقیت، همراهتان خواهد بود.


logo-samandehi