مشارکت مالی


زراعت درخت پالونیا

1%
1,511,000 تومان 1 روز گذشته

درخت پالونیا در خیلی از مناطق ایران قابلیت کشت دارد. چوب این درخت کاربرد های بسیاری در ساخت مبلمان، خمیر کاغذ، تخته چندلا، هواپیما های مدل، عایق بندی، کربن فعال صنایع، دا ...

اطلاعات بیشتر

راه اندازی کارگاه قالیبافی در مناطق محروم

25%
50,033,333 تومان 34 روز گذشته

این مجموعه در حال حاضر با راه اندازی سه کارگاه قالیبافی در مناطق محروم در استان های قزوین، گیلان، البرز با به کارگیری زنان سرپرست خانوار راه اندازی شده است و تا کنون با ت ...

اطلاعات بیشتر