جایگاه اول گلستان در تعداد واحدهای فعال پرورش قارچ خوراکی


قارچ دکمه ای محصولی با بازار بی نظیر است که گلستانی ها با کشت آن اقتصاد مقاومتی را به عیان نمودار کردند.


معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان، تعداد واحدهای واحدهای فعال پرورش قارچ خوراکی استان در سال 1396 را 182 واحد اعلام کرد و گفت: سهم استان از کل 1045 واحد فعال کشور برابر 17/7 درصد بوده و این استان در جایگاه اول در بین استان‌های کشور قرار دارد.
مهدی ملاغلامعلی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سرشماری از واحدهای پرورش قارچ خوراکی استان به طور همزمان در سراسر کشور در آبان و آذرماه سال 96 به مدت 20 روز انجام شد. در مرحله اجرای سرشماری در استان، 7 نفر آمارگیر، 2 بازبین، 2 نفرداده‌ آما و یک نفر کارشناس مسئول مشارکت داشتند.
وی افزود: بر اساس نتایج حاصل از این سرشماری درسال 96، تعداد 243 واحد پرورش قارچ خوراکی در سطح استان شناسایی شد. این تعداد در کل کشور 1613 واحد بوده که استان گلستان با 15/1 درصد در بین استان‌های کشور پس از استان مازندران در جایگاه دوم قرار دارد. تمامی واحدهای پرورش قارچ خوراکی استان از نوع دکمه‌ای هستند.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان بیان کرد: در سال 1396، از 243 واحد پرورش قارچ خوراکی استان، 182 واحد فعال و 61 واحد غیر فعال بودند. گلستان بالاترین تعداد واحد فعال قارچ خوراکی را در بین استان‌های کشور دارا است.
وی یادآور شد: در سال 1395 از 243 واحد در سطح استان، 195 واحد فعال و 48 واحد غیر فعال بوده است.
ملاغلامعلی تصریح کرد: در سال 95، میانگین تعداد سالن هر واحد در کل کشور 4/1 سالن و در استان 1/6 سالن بوده است و از این لحاظ استان گلستان رتبه 28 را به خود اختصاص داده است. میانگین مساحت سالن‌های موجود در هر واحد در کل کشور 581 مترمربع و در استان گلستان 83 مترمربع و از این لحاظ نیز رتبه استان 29 است.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان اظهار کرد: از 195 واحد فعال پرورش قارچ خوراکی در سال 95 در استان، متوسط تعداد دفعات برداشت در هر دوره در 144 واحد 3 بار و کمتر، در 32 واحد 4 بار، در 11 واحد 5 بار و در 8 واحد 6 بار و بیش‌تر بوده است.
وی افزود: همچنین میزان تولید قارچ خوراکی در 6 ماهه اول سال 1396 در کل کشور برابر 32 هزار و 451 تن به ارزش 1774 میلیارد ریال و در گلستان 312 تن به ارزش 20/5 میلیارد ریال بوده است که استان گلستان از نظر مقدار و ارزش تولیدات در این مدت در جایگاه 20 در بین استان‌های کشور قرار دارد.
ملاغلامعلی در پایان گفت: متوسط تولید واحدهای فعال در 6 ماهه اول سال 1396 در کل کشور حدود 31 تن و در استان گلستان 1/7 تن بوده است که از این نظر گلستان در جایگاه 30 در بین استان‌های کشور قرار دارد.

نظرات (0)

ثبت نظر جدید

logo-samandehi