رسیدن به امنیت غذایی با کشت فراسرزمینی


تنها در بخشی از نقاط کشور که در شمال و شمال غرب واقع شده منابع آبی تقریبا کافی وجود دارد و می توان از آن محصولات مختلف کشاورزی به عمل آورد.


به گزارش «میدون»، کمتر از یک سوم از زمین های ایران تحت آبیاری است و قابل کشت انواع محصولات می باشد در حالی که بقیه زمین های کشاورزی فاقد آب بوده و کشاورزی به صورت دیم انجام می شود.
هرچند یک سوم زمین های کشور قابلیت کشاورزی را دارد اما فقط در 12 درصد از این اراضی، کشاورزی انجام می گیرد و بقیه به دلیل خاک نامرغوب و نامناسب بودن توزیع آب با مشکل روبرو است.
با این حساب زمین های کشاورزی در ایران کافی نیست و کشور نمی تواند در خیلی از محصولات به خودکفایی برسد بنابراین باید راه های دیگری برای رفع این مشکل جستجو کرد.
به طور طبیعی هیچ کشوری نمی تواند تمام محصولات مورد نیاز خود را تهیه کند و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
هرچند یک سوم زمین های کشور حاصلخیز است اما نامرغوب بودن زمین و کمبود یا نبود آب باعث شده که این فرصت از جامعه گرفته شود تا در این اراضی وسیع به کاشت انواع محصولات کشاورزی اقدام کند.
در زمان حاضر حدود 90 درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود و باتوجه به کمبود آب در کشور، این میزان مصرفی در بخش کشاورزی می تواند به منابع آب زیرزمینی کشور آسیب جدی وارد کند.
کشت فراسرزمینی از راه های رفع مشکل کمبود آب و زمین است یعنی هر کشوری می تواند برای کاشت محصولات کشاورزی، زمین هایی در سایرکشورها به عنوان اجاره، به کشت محصول اقدام کند و پس از برداشت، آن را به مصرف داخلی یا صادرات به کشور دیگر بپردازد.
همین حالا خیلی از کشورهایی که با کمبود آب و زمین زراعی و حاصلخیز روبرو هستند به چنین اقدامی متوسل می شوند تا مایحتاج مردم خود را تامین کنند.
هرچند هر کشوری در سرزمین خود هزینه های کمتری در تولید محصولات متقبل می شود اما اگرهزینه ها را در مقابل آبی که این مزارع مصرف می کنند محاسبه کنیم منفعت و سود کشت در داخل به صرفه نیست از این رو کشت فراسرزمینی نسخه مناسبی برای رسیدن به امنیت غذایی محسوب می شود.
امروزه کشورهایی مانند چین و امریکا و برخی از کشورهای غربی از چنین روشی برای کشت محصولات مورد نیاز خود در مناطق مختلف و حاصلخیز جهان مثل سرزمین های آفریقا بهره گیری می کنند.
کشت فراسرزمینی عمدتا با هدف ایجاد امنیت غذایی و تامین انرژی از طریق تولید سوخت های زیستی انجام می شود و ایران باتوجه به مشکلات مربوط به تامین آب و نداشتن زمین های زراعی کافی از مدتی پیش به دنبال کشت فراسرزمینی بوده و اکنون در برخی از کشورهای آفریقایی چنین روندی را دنبال می کند.
در زمان حاضر بخشی از محصولات کشور از طریق کشت فراسرزمینی حاصل می شود اما به نظر می رسد برای توسعه این بخش، نیازمند برنامه های دقیق ترو کاربردی ترهستیم تا بتوانیم سرزمین های بیشتری برای کشت محصولات بیشتر در اختیار داشته باشیم.
کشت فراسرزمینی منافع مختلفی برای کشور به همراه دارد، اول اینکه می تواند در صرفه جویی خیلی از منابع آبی کشور مثمرثمر باشد و مورد دوم اینکه محصولاتی که از راه کشاورزی کشت فراسرزمینی بدست می آید را می توان به کشورهای دیگر صادر کرد یا به مصرف داخلی رساند.
با اینحال هرچند کشت فراسرزمینی برای خود مزایا و منفعت هایی به همراه دارد اما باید سرزمین های حاصلخیز در داخل کشور را وسعت بخشید تا با حداکثر ظرفیت در کشت محصولات استفاده کرد.
در زمان حاضر حدود 16 میلیون هکتارزمین در ایران زیر کشت است که نیمی از آن کشت آبی و نیمی دیگر به صورت دیم است در حالی که براساس آماری همه زمین های حاصلخیز که یک سوم سرزمین های کشور را شامل می شود زیر کشت محصولات نرفته است.
کشت فراسرزمینی هرچند نسخه مناسبی برای رونق تولید محسوب می شود اما با فسخ قرارداد یا هر مشکل دیگری در روابط این کشورها می تواند کاشت این محصولات را با چالش هایی روبرو کند.
یخش کشاورزی ایران به بازنگری در همه سطوح کشت داخلی و حتی فراسرزمینی نیازمند است و در این برنامه باید به طور دقیق مشخص کرد که در کشت محصولات و رسیدن به خودکفایی در هر محصولی، در کدام جایگاه قرار داریم و برای دستیابی به آن باید چه اقدام هایی انجام داد.
کشاورزی ایران مانند سایر بخش ها به برنامه های بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت نیازمند است تا همه اقدام های این بخش براساس اصول و استانداردهای پذیرفته شده حرکت کند.

انتهای پیام/

پست های مرتبط

نظرات (0)

ثبت نظر جدید

logo-samandehi