چاه کن ها جای سالم بر تن ایران نگذاشته اند


با توجه به اینکه مساحت ایران ۱۶۴۸۱۹۵ کیلومترمربع و تعداد چاه های آب مجاز و غیرمجاز هم حدود ۷۵۰۰۰۰ حلقه است، در هر ۲/۲ کیلومترمربع یک چاه حفر شده است.


تعداد چاه‌هاي مجاز و غيرمجاز كشور حدود ٧٥٠ هزار حلقه است و ٣٣٠ هزار حلقه چاه غيرمجاز در كشور داريم.
مديركل دفتر نظام‌هاي بهره‌برداري و حفاظت آب و آبفا گفت: برداشت از آب‌هاي زيرزميني توسط چاه‌ها حدود ۴۲ ميليارد مترمكعب است كه بنا داريم در برنامه ششم توسعه ۱۱ميليارد مترمكعب از برداشت آب‌هاي زيرزميني را كاهش دهيم تا پس از ۲۰ سال بتوانيم منابع آب زيرزميني را به حالت اوليه باز گردانيم.
جواد ميبدي با بيان اينكه بر اساس مصوبه شوراي عالي آب در 2سال گذشته، كل پتانسيل آب تجديدپذير منابع آب زيرزميني دشت‌هاي كشور مشخص شده، مجاز هستيم به ميزان ٣١ ميليارد مترمكعب از آن منابع آب زيرزميني برداشت كنيم.
وي با توجه به حجم سالانه آن سد كه كميسيون تخصيص ميزان سهم مورد نياز شرب، كشاورزي، صنعت، خدمات و محيط زيست و تالاب‌ها را مشخص مي‌كند، افزود: متاسفانه ميزان برداشت ما از آب‌هاي زيرزميني توسط چاه‌ها، عملا حدود ٤٢ ميليارد مترمكعب است كه بنا داريم در برنامه ششم توسعه ١١ميليارد مترمكعب از برداشت آب‌هاي زيرزميني را كاهش دهيم تا پس از ٢٠ سال
بتوانيم منابع آب زيرزميني را به حالت اوليه باز گردانيم.
وي با اشاره به اينكه تعداد چاه‌هاي مجاز و غيرمجاز كشور حدود ٧٥٠ هزار حلقه است و ٣٣٠ هزار حلقه چاه غيرمجاز در كشور داريم، گفت: حدود ٤٥٠ هزار حلقه از اين چاه‌ها، مجاز هستند.
ميبدي اظهار داشت: حدود ١٠٣ هزار حلقه چاه غيرمجاز مربوط به قبل از سال ٨٥ و تصويب قانون تعيين تكليف چاه‌هاي غيرمجاز بوده كه قرار است براي اين تعداد چاه، پروانه برداشت به ميزان ٢٥ مترمكعب در شبانه روز (حدود نيم ليتر در ثانيه) براي مصارف گلخانه‌اي، صنعتي و غيره صادر شود.
مساحت ایران ۱۶۴۸۱۹۵کیلومترمربع و تعداد چاههای آب مجاز و غیرمجاز هم حدود ۷۵۰۰۰۰ حلقه است.
 

نظرات (0)

ثبت نظر جدید