حمیدرضا کاویانی دارانی


اطلاعات بیشتر و رزومهسوابق تحصیلی : 

  • کارشناسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت     

سوابق اجرایی: 

  • مدیر پروژه- صنایع دفاع
  • مدیر- چاپ بهرام
  • معاون توسعه- انتشارات امیرکبیر
  • مدیر- ایران خودرو
  • مدیرعامل- موحدین
  • مدیرعامل- مهروبان پارس
  • کارشناس- افق کویر سبز
  • مدیرعامل- توسعه معدن سبز

دوره‌هاي حرفه‌اي:   منابع انسانی – طراحی ساختار – مدیریت استراتژیک – برنامه ریزی

فعاليت‌هاي علمي ـ اجتماعي:  طراحی دستگاه های صنعتی وکشاورزی و آبیاری – طراحی شبکه آبیاری و مزارع زراعت چوب

برخی پروژه هاي علمی-کاربردي:  ساخت دستگاه های صنعتی وکشاورزی و آبیاری- اجرای  شبکه آبیاری و مزارع زراعت چوب

 نتایج نظرسنجی

87%
89%
87%
95%
93%

نظرات (0)


ثبت نظر جدید

logo-samandehi