بهترین و بدترین استان برای کسب‎وکار کدامند؟


براساس پایش محیط کسب و کار در تابستان ۱۳۹۶، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و لرستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب و کار و استان‏های گیلان، فارس و مرکزی به ترتیب دارای بهترین محیط کسب و کار هستند.


نتایج پایش ملی محیط کسب و کار ایران در تابستان 1396، رقم  5.77  (نمره بدترین ارزیابی 10 است) را به عنوان شاخص ملی به دست می ‏دهد که تا حدودی بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار 1396 با میانگین 5.69 ) بوده است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، محیط کسب وکار ایران در تابستان1396 تا حدودی نامساعدتر شده است.
در تابستان 1396، فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، سه مؤلفه ی دشواری تأمین مالی، بی‏ ثباتی و غیرقابل پیش‏ بینی بودن قیمت‏ ها (مواد اولیه و محصولات)، و رویه های غیر منصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات را نامناسب‏ترین و سه مؤلفه ی محدودیت‌ دسترسی به برق، محدودیت‌ دسترسی به سوخت (گاز، گازوئیل و…) و محدودیت‌های دسترسی به ارتباطات (تلفن همراه و اینترنت) را مناسب‏ترین مؤلفه‏ های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‏ ها ارزیابی کرده ‏اند.
همچنین براساس یافته های این طرح در تابستان 1396،  خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و لرستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان‏ های گیلان، فارس و مرکزی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استان‏ها ارزیابی شده‏اند.
براساس نتایج این پایش در تابستان 1396، وضعیت محیط کسب وکار در بخش کشاورزی در مقایسه با صنعت ومعدن و خدمات، مناسب تر ارزیابی شده و در بین رشته فعالیت‏ های اقتصادی نیز رشته فعالیت های آموزش، ساختمان، اداری و خدمات پشتیبانی به ترتیب بدترین وضعیت کسب و کار و رشته فعالیت های خدمات مربوط به تامین جا و غذا، املاک و مستغلات، آب رسانی، مدیریت پسماند فاضلاب و فعالیت تصفیه به ترتیب بهترین وضعیت کسب و کار در مقایسه با سایر رشته فعالیت های اقتصادی در کشور داشته اند.
براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب وکار ایران نیز در تابستان 1396، عدد5.92  (10بدترین ارزیابی است) را نشان می ‏دهد تا حدودی بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (بهار 96 با میانگین 5.81) است. به طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی رقم 5.84(میانگین فصل قبل 5.77)و میانگین ارزیابی محیط نهادی رقم 5.98 ( میانگین فصل قبل 5.84) است. نگاهی اجمالی نشان می دهد که همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد4.24 و محیط مالی با عدد 7.93 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‏ها، براساس نظریه عمومی کارآفرینی بوده‏ اند.
 

نظرات (0)

ثبت نظر جدید

logo-samandehi