پرورش گل های آپارتمانی

8,000 تومان
ثبت نام در دوره
آشنایی با سر فصل های دوره

مواردی که در این گام آورده شده است:

1. آشنایی کلی با گل های آپارتمانی

2. تاریخچه پرورش گل آپارتمانی و معرفی انواع آن 

3. مزیت های طرح از منظر اقتصادی

4. توضیح مختصر در زمینه روند کلی پرورش گل های آپارتمانی

در این گام با کارآفرینی، اصول و مبانی آن با تدریس دکتر حجت الله عبدلملکی، استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) آشنا می شوید.

در این گام خصوصیات محل پرورش گل های آپارتمانی را از چهار جهت بررسی می کنیم:

1. آب 

2. هوا و مسائل جوی

3. زمین و خاک

4. حمل و نقل و ارتباطات

در این گام موارد زیر را بررسی می کنیم:

1. سازه و بستر کار

2. مواد اولیه و تجهیزات

3. نیروی انسانی مورد نیاز   

4. قوانین و روند اداری برای شروع

در این پلن جداول زیر به طور کامل آورده شده است:

1. جداول درآمدی(هزینه های ثابت و جاری)

2. جدول سرمایه

3. جدول سود نهایی

در این گام موارد زیر بررسی می شود:

1. بازار هدف

2. میزان مصرف محصول

3. میزان تقاضا در زمینه پرورش گل های آپارتمانی

در این گام مراحل زیر به طور کامل شرح داده می شود:

1. مرحله مقدماتی

2. مرحله اول(تهیه گیاه مادر و مراقبت از آن)

3. مرحله دوم(روشهای تکثیر)

4. مرحله سوم(مراقبت از گیاه تازه تکثیر شده)

5. فروش محصول

در این گام ریسک هایی که ممکن است با آن ها مواجه شوید را معرفی می کنیم.

در این گام پیشنهاداتی برای موفقیت بیشتر در این حرفه آورده ایم.

در قسمت الگوها، برای آشنایی بیشتر، مصاحبه با افراد موفق آورده شده است.

زمان را از دست ندهید!

میدون؛ جامع ترین سامانه هدایت، آموزش و پشتیبانی کسب و کارهای کوچک

نظرات (0)

ثبت نظر جدید