میدون - دوره آموزش کشت کنجد، طرح توجیهی، دستور کاشت کنجد +روش پرورش

کاشت کنجد

خرید دوره آموزشی

زمان را از دست ندهید!

میدون؛ جامع ترین سامانه هدایت، آموزش و پشتیبانی کسب و کارهای کوچک