میدون - به دو نفر کارگر فنی جهت کار جوشکاری نیازمندیم.

به دو نفر کارگر فنی جهت کار جوشکاری نیازمندیم.

قیمت توافقی

نظرات (0)

ثبت نظر جدید