میدون - دوره آموزش کاشت ذرت دانه ای و علوفه ای، طرح توجیهی تولید بلال، کشت ذرت

کاشت ذرت علوفه ای و دانه ای

خرید دوره آموزشی

زمان را از دست ندهید!

میدون؛ جامع ترین سامانه هدایت، آموزش و پشتیبانی کسب و کارهای کوچک