کاشت گل آفتابگردان

12,000 تومان
ثبت نام در دوره
آشنایی با سر فصل های دوره

در این گام موارد زیر آورده شده است:

1. آشنایی کلی با گل آفتابگردان و انواع آن

2. مزیت های تولید گل آفتابگردان از منظر اقتصادی

3. جذابیت های مالی طرح

4. فواید و خواص محصول

5. شناخت روند کلی کاشت گل آفتابگردان

در این گام با کارآفرینی، اصول و مبانی آن با تدریس آقای دکتر حجت الله عبدالملکی، استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) آشنا می شوید.

در این گام، خصوصیات محل کاشت گل آفتابگردان را از سه جهت بررسی می کنیم:

1. آب

2. هوا و مسائل جوی

3. زمین و خاک

در این گام موارد زیر را بررسی می کنیم:

1. سازه و بستر کار

2. تجهیزات مورد نیاز

3. مواد اولیه

4. قوانین و روند اداری برای شروع 

در این پلن موارد زیر ذکر شده است:

1. جدول هزینه های ثابت و جاری

2. جدول درآمدی حاصل از فروش محصول

3. جدول سود نهایی

4. سرمایه مورد نیاز

5. نحوه دست یابی به سرمایه

در این گام موارد زیر آورده شده است:

1. بازار هدف

2. میزان مصرف در بازار هدف

3. وضعیت رقابت در زمان فروش 

4. فرهنگ مصرف محصول

در این پلن، مراحل زیر را گام به گام شرح می دهیم:

1. مرحله آماده سازی زمین

2. مرحله کاشت

3. مرحله داشت

4. مرحله برداشت

5. مرحله فروش

در این گام ریسک هایی که ممکن است در زمینه های زیر با آن ها مواجه شوید را معرفی می کنیم:

1. ملزومات

2. عملیات تولید

3. مالی

4. بازار     

در این گام پیشنهاداتی برای موفقیت بیشتر در این حرفه آورده ایم.

در این گام ، برای آشنایی بیشتر، مصاحبه با افراد موفق آورده شده است.

در این مرحله، نحوه استفاده از گل آفتابگردان در مسائل زیست محیطی آورده شده است.

زمان را از دست ندهید!

میدون؛ جامع ترین سامانه هدایت، آموزش و پشتیبانی کسب و کارهای کوچک

نظرات (0)

ثبت نظر جدید